Joomla! User Group - Trójmiasto

CZYM SĄ GRUPY UŻYTKOWNIKÓW JOOMLA!

people-jdpl

Grupy użytkowników Joomla! to zespoły tworzone na całym świecie przez miłośników Joomla!, którzy chcą spotykać się osobiście, aby rozmawiać o Joomla!, pomagać sobie w rozwiązywaniu napotkanych problemów, podejmować wspólne działania na rzecz rozwoju Joomla!.

Joomla! User Group - Trójmiasto to kolejna grupa użytkowników w Polsce z entuzjazmem i zapałem promująca CMS Joomla!. Jesteśmy otwarci na Wasze inicjatywy i z przyjemnością powitamy w naszym gronie wszystkich tych, którzy swoją aktywnością przyczynią się do stworzenia zespołu trójmiejskich entuzjastów Joomla! Regularnie spotykamy się na sympozjach i warsztatach, by nie tylko wymieniać się wiedzą i doświadczeniami, ale także przekazywać lokalnej społeczności nasze pomysły i wspólnie wypracowane rozwiązania. Stawiamy na otwartość. Dlatego zapraszamy wszystkich, nawet początkujących użytkowników nie tylko z Trójmiasta.

JUG Trójmiasto to jedna z kilku funkcjonujących w Polsce grup miłośników Joomla!. Pozostałe grupy to:

Nad rozwojem Joomla! w Polsce czuwa Fundacja PCJ Otwarte Źródła.