Nie da się ukryć, że pierwsze spotkanie, spotkanie otwierające, było swoistą próbą sił dla samych organizatorów. Teraz, gdy już wiemy, na co nas stać, chcemy odejść od nieco już utartej formy, gdzie kilka osób przygotowuje prezentacje, a zaproszona publiczność raczej biernie ich wysłuchuje. Zamiast tego tym razem proponujemy spotkanie interaktywne.

Podczas drugiego spotkania JUG Trójmiasto chcemy bardziej skupić się na potrzebach uczestników, wysłuchać Was, dać Wam szansę na ułożenie tematyki i programu kolejnych spotkań tak, by odpowiadały Waszym preferencjom.